CÔNG TY TNHH LIFE GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH LIFE GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH LIFE GROUP

Công ty được thành lập vào ngày 28/05/2019.

Bao gồm 3 cơ sở: Life Coffee, Life House, Life Massage.


CÔNG TY TNHH LIFE GROUP Tuyển dụng

Đầu bếp

18/12/2019
Đồng Tháp
Toàn thời gian