Công ty TNHH Linken chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Linken, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Linken

Công ty TNHH Linken hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp Chữ ký số, phần mềm bảo hiểm, phần mềm kế toán, thiết kế website, tên miền hosting, máy chủ...