CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV

Công ty may mặc 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc.

CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV Tuyển dụng

Quản Lý May

30/11/2020
Long An
Toàn thời gian