CÔNG TY TNHH LS METAL VINA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH LS METAL VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH LS METAL VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH LS METAL VINA

CÔNG TY TNHH LS METAL VINA Tuyển dụng

Kỹ Thuật Viên Máy

04/12/2019
Hải Phòng
Toàn thời gian

Quản lý sản xuất

16/11/2019
Hải Phòng
Toàn thời gian