CÔNG TY TNHH LUXAS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH LUXAS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH LUXAS

Công ty với vốn đầu tư của Nhật Bản

CÔNG TY TNHH LUXAS Tuyển dụng

Nhân Viên Cơ Điện Tử

04/05/2021
Bình Dương
Toàn thời gian

Nhân Viên Cơ Khí

04/05/2021
Bình Dương
Toàn thời gian