Công ty TNHH M.I.C.E chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH M.I.C.E, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH M.I.C.E

ProMice Event & teambuilding !

Mang đến cho các Doanh nghiệp mô hình hoạt động tổ chức Teambuilding chuyên nghiệp. ProMice luôn thay đổi, để hoàn thiện hơn về tổ chức, và nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng khách hàng. Với những chủ đề Game hấp dẫn, bao quát tất cả các mặt công việc: Sale, Lãnh đạo, Quản lý thời gian, Cân bằng đời sống, Tư duy ... Giúp người tham gia trải nghiệm, rút ra bài học để tự hoàn thiện bản thân, tổ chức, dẫn đến kết quả là thay đổi tích cực về nhận thức.

Công ty TNHH M.I.C.E Tuyển dụng

Kế Toán Nội Bộ

03/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian