Công ty TNHH Mầm Nhỏ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Mầm Nhỏ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Mầm Nhỏ

Công ty TNHH Mầm Nhỏ tuyển dụng các vị trí CSKH, Marketing, Vận hành....

Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển