Công ty TNHH mạng máy tính Phú Sĩ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH mạng máy tính Phú Sĩ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH mạng máy tính Phú Sĩ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH mạng máy tính Phú Sĩ

Công ty chuyên gia công và xuất khẩu trong lĩnh vực phần mềm, thiết kế đồ họa cho khách hàng là công ty Nhật bản, 95% khách hàng là công ty Nhật bản