CÔNG TY TNHH MAX LOGISTICS HỒ CHÍ MINH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MAX LOGISTICS HỒ CHÍ MINH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MAX LOGISTICS HỒ CHÍ MINH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MAX LOGISTICS HỒ CHÍ MINH

It has been developed as a leading total logistic company, by expanding the networks around the main hub city of Southern China and Southeast Asia, in order to satisfy the logistic Needs in time from China.

It offers various logistic services with its deep-value of experiences, air or sea transportations, warehouse services, inland trucking services, three countries services, and so on.  

Max Logistics is keep growing to be your reliable business partner with creative values, such as price competitiveness, expansion of the distribution network, and the promotion of human resources