Công ty TNHH MCNEX VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MCNEX VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MCNEX VINA

Công ty sản xuất Camera Module

Công ty TNHH MCNEX VINA Tuyển dụng

Kỹ Sư Sơn Phủ

14/08/2021
Ninh Bình
Toàn thời gian

Nhân Viên IT

18/07/2021
Ninh Bình
Toàn thời gian