CÔNG TY TNHH MIAGI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MIAGI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MIAGI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MIAGI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công Ty TNHH Miagi Thành Phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Văn phòng Miagi, 43/10/1A Đường 35,,

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ

Chí Minh

- Website: https://miagi-so.com/

- Facebook: MIAGI Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MIAGI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tuyển dụng