Công Ty TNHH MICRODOT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH MICRODOT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH MICRODOT

Công Ty MICRODOT là một nền tảng công nghệ thông tin tài chính toàn cầu. Công ty được thành lập tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 2015. Dựa trên kết quả nghiên cứu mới nhất về công nghệ tài chính, Micro Point phát triển hệ thống công nghệ dữ liệu lớn hàng đầu Internet và sử dụng các sản phẩm tuyệt vời của mình trong lĩnh vực tài chính.

Với bốn năm phát triển nhanh chóng, Tập đoàn MICRODOT được thành lập tại Trung Quốc như một trung tâm công nghệ và dịch vụ, triển khai chiến lược các nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam, hình thành một bố cục chiến lược dựa trên công nghệ cao cấp. Hiện tại, Tập đoàn Micropoint có gần 500 tài năng công nghệ cao trên thế giới.