Công ty TNHH Mind Mastery chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Mind Mastery, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Mind Mastery

Sinh trắc vân tay Mind Mastery - Dịch vụ tham vấn giúp cho mỗi cá nhân thấu hiểu chính mình, định hướng nghề nghiệp, cha mẹ thấu hiểu con cái, bổ trợ trong việc nuôi dạy con cái, doanh nghiệp thấu hiểu nhân viên… Hỗ trợ trong việc tìm nguyên nhân các bệnh đặc biệt ở trẻ em như tự kỷ, trầm cảm…