Công ty TNHH Moldpia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Moldpia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Moldpia

Công ty TNHH Moldpia được thành lập từ năm 2004 từ 100% vốn Hàn Quốc.

Công ty chuyên sản xuất gia công khuôn mẫu, dụng cụ chính xác.