Công ty TNHH Một Thành Viên OAC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Một Thành Viên OAC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Một Thành Viên OAC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Một Thành Viên OAC

One Arrow Consulting is a composite specialist search firm providing recruitment services across the Insurance & Healthcare industry. We have three offices across Asia - Hong Kong, Singapore and Vietnam - servicing the Greater China Region, South East Asia & Emerging Markets respectively.

In Vietnam, we are now focusing on developing our company to become a National IT Headhunting Firm and striving to take OAC Vietnam abroad, especially in Singapore.