Công ty TNHH một thành viên SUNGCO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH một thành viên SUNGCO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên SUNGCO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên SUNGCO

 SUNGCO là Doanh nghiệp xã hội có định hướng xã hội, có lợi nhuận.

Công ty được thành lập nhằm huy động nguồn lực xã hội thực hiện các chương trình xã hội - môi trường; đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng. SUNGCO cùng cộng đồng và các bên liên quan xây dựng một mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên cách tiếp cận bảo tồn di sản.

Công ty TNHH một thành viên SUNGCO Tuyển dụng