CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HAI BỐN BẢY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HAI BỐN BẢY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HAI BỐN BẢY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HAI BỐN BẢY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HAI BỐN BẢY thành lập năm 2015 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, phát triển kinh doanh nên mở hoạt động kinh doanh từ thành phố Đà Nẵng ra thêm thủ đô Hà Nội