Công ty TNHH Motus vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Motus vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Motus vina

Công Ty TNHH Motus Vina là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Sản xuất về linh kiện điện tử, tạo hình sản phẩm, in phun sản phẩm...