Công ty TNHH MTV An Phú chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV An Phú, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV An Phú

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản; hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí; bán lẻ; vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa.

Môi trường làm việc năng động, thử thách và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp.