CÔNG TY TNHH MTV CIRCLES chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MTV CIRCLES, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MTV CIRCLES

Công ty TNHH MTV Circles là kế thừa của Công ty TNHH MTV Khang Gia Khang hoạt động trong lĩnh vực tài chính – là một trong nhưng Công ty dịch vụ tài chính hàng đầu trong năm 2013 - 2017, hợp tác các ngân hàng TP Bank, VP Bank, EVN, MIRAE ASSET.