Công ty TNHH MTV Cổng Đẹp Đà Nẵng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Cổng Đẹp Đà Nẵng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Cổng Đẹp Đà Nẵng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Cổng Đẹp Đà Nẵng

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Mô tơ tự động

Công ty TNHH MTV Cổng Đẹp Đà Nẵng Tuyển dụng

Kỹ Sư Cơ Điện

01/11/2020
Đà Nẵng
Toàn thời gian