Công ty TNHH MTV Công nghệ Prime-Labo

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Công nghệ Prime-Labo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Công nghệ Prime-Labo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Công nghệ Prime-Labo

Prime Labo is IT company, 100% owned by Japanese, which is established in October 2013.

The parent company is Prime Style Ltd. located in Tokyo, Japan, established in 2004. Prime Style has spent 10 years in competitive Japan Market as one of the successful IT comapnies.

Prime Labo in Ho Chi Minh collaborates with the parent company and develops social games, web applications, business systems, and so on for clients in Japan.

You will have wonderful experience with Japanese and gain enough high skill to survive in competitive Japan market with us. Also you will find benefits outside of work. We have monthly party, company trip, free Japanese language lesson,,, and more!

Why don't you knock the door of Prime Labo!