Công ty TNHH MTV DOOJI VINA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV DOOJI VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV DOOJI VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV DOOJI VINA

Công ty hoạt động trong lĩnh vực hoạt động sản xuất dây thun, dây bện cung cấp trong thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công ty TNHH MTV DOOJI VINA Tuyển dụng