Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản INDOANCO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản INDOANCO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản INDOANCO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản INDOANCO

Sản xuất và kinh doanh tôm giống chất lượng cao.