CÔNG TY TNHH MTV KIAN CONTRACT VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MTV KIAN CONTRACT VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MTV KIAN CONTRACT VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MTV KIAN CONTRACT VIỆT NAM

KIAN Contract Indochina – intelligent solution provider for furniture. We aim to bring best products and services to our clients. Proud of being global qualified supplier for McDonald, Starbucks, KFC, Pizzahut, Subway,… Kian focuses on delivering quality solution and service to become reliable partner of all FNB’s brands.

We currently operate out of offices in Vietnam, Cambodia and Thailand, which allows us to provide local and fast service to our customers. KIAN Contract Indochina is the licensed distributor for Nardi, Resol, Paged, Gandia Blasco, Vondom and Diabla, Aquaclean... and other premium European furniture brands .


CÔNG TY TNHH MTV KIAN CONTRACT VIỆT NAM Tuyển dụng