Công ty TNHH MTV Kim Hoàng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Kim Hoàng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Kim Hoàng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Kim Hoàng

Công ty TNHH MTV Kim Hoàng được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 2008, đến nay đã được 12 năm, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 259929 và 259930 của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc bộ Khoa Học và Công nghệ cấp ngày 18 tháng 3 năm 2016. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ địa chính,  cấp GCN QSDĐ, đo đạc khảo sát địa hình, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, điều tra, thiết kế, qui hoạch quản lý rừng, số hóa bản đồ, giải đoán ảnh vệ tinh trong ngành Lâm, Nông nghiệp...