Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nền Móng Quốc Tế IPC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nền Móng Quốc Tế IPC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nền Móng Quốc Tế IPC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nền Móng Quốc Tế IPC

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

Cho thuê, thi công, tư vấn lập biện pháp thi công cừ larsen, kingpost, văng chống,…

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nền Móng Quốc Tế IPC Tuyển dụng