Công Ty TNHH MTV Nhac Cụ Minh Phụng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH MTV Nhac Cụ Minh Phụng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH MTV Nhac Cụ Minh Phụng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH MTV Nhac Cụ Minh Phụng

Sản xuất nhạc cụ

Chi tiết: Sản xuất đàn (Không hoạt động tại trụ sở).

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

 Sửa chữa thiết bị khác

Chi tiết: Sửa chữa các thiết bị nhạc cụ âm nhạc, âm thanh, ánh sáng (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: - Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh (có nội dung được phép lưu hành); - Bán buôn nhạc cụ âm thanh, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội); - Bán buôn thiết bị âm thanh, dàn karaoke, loa, micro, các nhạc cụ chơi nhạc, thiết bị ánh sáng.

 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

Chi tiết: Cho thuê đàn, nhạc cụ

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: Cho thuê thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng

Giáo dục văn hoá nghệ thuật

Chi tiết: Dạy đàn