Công ty TNHH MTV NMSX Cồn Tùng Lâm Đồng Nai

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV NMSX Cồn Tùng Lâm Đồng Nai chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV NMSX Cồn Tùng Lâm Đồng Nai, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV NMSX Cồn Tùng Lâm Đồng Nai

Công ty chuyên sản xuất Ethalon - nhiên liệu sinh học xăng E5. Khí CO2 hóa lỏng và thức ăn gia súc.