CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT - EVENT&ENTERTAINMET

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT - EVENT&ENTERTAINMET chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT - EVENT&ENTERTAINMET, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT - EVENT&ENTERTAINMET Tuyển dụng

ACCOUNT MANAGER

30/04/2020
Thanh Khê
Toàn thời gian

SALE MANAGER

30/04/2020
Thanh Khê
Toàn thời gian

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

30/04/2020
Thanh Khê
Toàn thời gian