Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina

Giới thiệu Công ty JYW được thành lập từ năm 2007. Công ty chuyên cung cấp giải pháp về các phần mềm ứng dụng bản quyền hỗ trợ doanh nghiệp, phần mềm thiết kế, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức khác.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phần mềm:

Phần mềm thiết kế cơ khí Cad/Cam/Cae: Autocad, PTC, NX, SolidWork, Catia Solid Edge, Mastercam

Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina Tuyển dụng