Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions( Việt Nam)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions( Việt Nam) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions( Việt Nam), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions( Việt Nam)

Công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên gia công xuất khẩu hàng may mặc thời trang nữ và trẻ em.