Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Số 1

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Số 1 chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Số 1, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Số 1

- Tham gia vào các công đoạn được phân công trong quy trình sản xuất vắcxin.

- Tham gia soạn thảo, kiểm tra các hồ sơ liên quan, phát hiện, tìm kiếm nguyên nhân, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Xây dựng, rà soát, đề xuất cải tiến các quy trình trong công việc được phân công.

- Tham gia các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài để cập nhật và nâng cao trình độ