Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long trực thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM). Sản phẩm xi măng mang thương hiệu Vicem Hạ Long được sản xuất trên thiết bị hiện đại, chất lượng hàng đầu trong nước và khu vực.