CÔNG TY TNHH MYVINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MYVINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MYVINA

Established in year 2005 as integrated boutique advertising agency, Myvina offers creative design services and full service of digital marketing management. Our team with various creative disciplines, blended with rich understanding of local culture and oversea exposure, is our greatest assets.

At Myvina, we have had the privilege to work with some of the finest accounts in the business. Amongst them are blue-chips organization from diversity of industry and geographical locations, with a myriad of requirements in their marketing campaigns.

CÔNG TY TNHH MYVINA Tuyển dụng