Công ty TNHH Nano Energy Solution

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Nano Energy Solution chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Nano Energy Solution, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Nano Energy Solution

NES là công ty cung cấp các giải pháp về năng lượng sử dụng công nghệ nano tiên tiến nhất hiện nay.

NES đã có mặt tại nhiều quốc gia lớn và đang mở rộng sang thị trường Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn tìm được những tài năng trẻ Việt Nam để cùng phát triển NES tại Việt Nam.