Công ty TNHH NAPOHO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH NAPOHO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH NAPOHO

Napoho thành lập 04 biệt đội để thực hiện 02 giá mục tiêu cốt lõi của công ty:

 

Biệt đội NHP.AV

- Lĩnh vực hoạt động: chuyên sản xuất các phần mềm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với quy mô nhỏ, nhận triển khai theo yêu cầu của khách hàng (phần mềm quản lý, thiết kế website, xây dựng thương hiệu …)

- Thị trường mục tiêu: Việt Nam

- Mục tiêu: cung cấp sản phẩm & dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống tại Việt Nam.

 

Biệt đội NHP.AQ

- Lĩnh vực hoạt động: nghiên cứu và phát triển một hoặc vài sản phẩm hoặc dịch vụ chủ lực thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, với mục tiêu phục vụ cho số lượng thật lớn người dùng (VD: mạng xã hội …)

- Thị trường mục tiêu: Việt Nam & Quốc tế

- Mục tiêu: cung cấp sản phẩm / dịch vụ chủ lực thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin để định hướng cuộc sống.

 

Biệt đội NPH.QT

- Lĩnh vực hoạt động: chuyên gia công các phần mềm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với quy mô nhỏ, nhận triển khai theo yêu cầu của khách hàng quốc tế.

- Thị trường mục tiêu: Quốc tế

- Mục tiêu: tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới để phát triển NPH AV và NPH AQ.

 

Biệt đội NPH.HV

- Mục tiêu: thực hiện mục tiêu cốt lõi thứ 02 - Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho xã hội.