Công Ty TNHH Narkian chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Narkian, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Narkian

Narkian is a newly developed company providing services to international clients, focusing on drafting, estimating and administrative services. Our company use the latest software platforms to deliver these services to our clients under the supervision of industry experienced professionals.

Our pillars of success are ensured by building a culture of balance, collaboration, talent identification and enhancement.