Công ty TNHH Neolab Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Neolab Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Neolab Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Neolab Việt Nam

- Neolab Vietnam is a member of NeoCareer Group – Leading Technology and Human Resources Corporation in Japan. The Group has nearly 3.200 employees working in more than 50 offices in Japan and branches in Asian countries.

- Neolab Vietnam specializes in providing IT products and solutions, including developing mobile applications, websites, and researching new technologies.

- Neolab Vietnam have comfortable working environment and dynamic in Da Nang. Office design is diverse colors, layout work site rejuvenation and artistic. Programmers are not binding on the square and boring boxes. Here we created a workspace Freedom, a bar, a coffee corner, a small football pitch, seat reading, resting ... special room where you can get creative workspace for yourself.

Công ty TNHH Neolab Việt Nam Tuyển dụng

Golang Developer

23/04/2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian

Fresher iOS Developer

29/03/2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian

iOS Developer

29/03/2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian