Công ty TNHH Ngô Khúc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Ngô Khúc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Ngô Khúc

Công ty TNHH Ngô Khúc chuyên sản xuất các cấu kiện kim loại, bản cực ắc quy.

Công ty TNHH Ngô Khúc Tuyển dụng