Công ty TNHH Ngọc Biển

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Ngọc Biển chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Ngọc Biển, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Ngọc Biển

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn sắt thép