Công ty TNHH Ngôn ngữ Nam Thi

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Ngôn ngữ Nam Thi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Ngôn ngữ Nam Thi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Ngôn ngữ Nam Thi

Trung tâm ngoại ngữ Nam Thi - Nam Thi Language (NTL) là một Trung tâm dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài, được thành lập với mục tiêu quảng bá ngôn ngữ Tiếng Việt và văn hóa Việt đến với những người yêu mến đất nước Việt Nam.

Trung tâm ngoại ngữ Nam Thi là một phần của hệ sinh thái Nam Thi gồm Du lịch Nam Thi (Nam Thi Travel) và Văn hóa Nam Thi (Nam Thi House). Do đó, họat động đào tạo Tiếng Việt và văn hóa tại Trung tâm ngoại ngữ Nam Thi sẽ được kết hợp với các hoạt động trong hệ sinh thái Nam Thi gồm hoạt động văn hóa, chương trình du lịch trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa Sài Gòn – Nam Bộ và chính những điều này tạo nên sự khác biệt, tính đa dạng mà Trung tâm ngoại ngữ Nam Thi mang đến cho học viên của mình.