Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng cũ theo data sẵn có.

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ của công ty: Cước quốc tế hàng air, sea, trucking, hải quan, kho bãi... mà công ty cung cấp.

- Theo dõi, hỗ trợ các bộ phận khác xử lý lô hàng và các công việc theo sự phân công của cấp trên.