Công ty TNHH Nguyễn Tín

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Nguyễn Tín chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Nguyễn Tín, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Nguyễn Tín

Buôn bán, sửa chữa và bảo hành máy vi tính.

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Lập trình máy vi tính