công ty TNHH Nhân sự Hoàng Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

công ty TNHH Nhân sự Hoàng Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của công ty TNHH Nhân sự Hoàng Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty TNHH Nhân sự Hoàng Minh

Chúng tôi sẽ giới thiệu nhân sự phù hợp với các điều kiện của khách hàng. Nhưng quyết định cuối cùng có tuyển dụng hay không là của Quý khách.

Chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với người lao động về các chế độ đãi ngộ của công ty như về mức lương, thời gian làm việc, hay nội dung hợp đồng…