Công ty TNHH NNR Global Logistics Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH NNR Global Logistics Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH NNR Global Logistics Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH NNR Global Logistics Việt Nam

NNR Global Logistics is the subsidiary of Nishitetsu group Japan and ranked 13 on IATA’s top 100 list. In the era of globalization, NNR Logistics set up its intenational network. As a part of foreign branches, NNR Global Logistics Vietnam places its head office in Ho Chi Minh and branch in Hanoi. NNR Global Logistics Vietnam aims at providing customers with professional logistics services which can be named cargo transportation through air, sea and land, import/ export, and customs clearance. Catching up with modern technology, NNR Global Logistics Vietnam applies IT solution in logistics field in order to keep accurate shipping information at the same time, satisfy customers’ demands.

Công ty TNHH NNR Global Logistics Việt Nam Tuyển dụng

Sea Export Executive

10/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian