CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM)

CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM)

CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM) Tuyển dụng

Kỹ Sư Dự Án

19/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian