CÔNG TY TNHH OFFICIENCE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH OFFICIENCE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH OFFICIENCE

Officience is a State-Of-The-Art French provider of business performance services which has pioneered the outsourcing industry in Vietnam.

Our development is based on core competencies : business, data and content management (BPO - Business Process Outsourcing, KPO - Knowledge Process Outsourcing); information system (software development, application maintenance, quality insurance, test, web solutions, dedicated offshore teams); artwork and design services (2D, 3D image processing, GIS).

Founded in 2005, Officience with its 150 employees service clients from startup to Fortune 1000 MNCs all over the world.


CÔNG TY TNHH OFFICIENCE Tuyển dụng