Công ty TNHH Orchestra Networks Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Orchestra Networks Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Orchestra Networks Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Orchestra Networks Việt Nam

Founded in 2000, Orchestra Networks is a leading pure-play Master Data Management (MDM) software provider. Headquartered in Paris with branches in the US, UK, Germany, Vietnam and operations across North America and EMEA region, Orchestra Networks has successfully addressed the MDM needs of a range of Global 1000 customers in multiple industries, including: Financial Services, Banking, Insurance, Manufacturing, Retail, Consumer Goods, Technology, Pharmaceuticals, Public Utilities and Global Logistics.

Orchestra Networks is positioned by Gartner as 'Leader' in its Magic Quadrants for MDM Solutions and ranked #1 MDM technology four years in a row by The Information Difference.