Công ty TNHH Organo (Việt Nam)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Organo (Việt Nam) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Organo (Việt Nam), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Organo (Việt Nam)

Công ty TNHH Organo (Việt Nam ) thuộc tập đoàn Organo: Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước tại Nhật Bản từ năm 1946.

Dịch vụ cung cấp chính:

- Dự án xử lý nước

- Giái pháp xử lý nước

- Các thiết bị xử lý nước